פנים חוץ, חוץ פנים 1980

Interior Exterior - Exterior Interior

 

פנים חוץ, חוץ פנים           1980

Interior Exterior - Exterior Interior

 

פנים חוץ, חוץ פנים           1980

Interior Exterior - Exterior Interior

 

קווים, מאסה, מרחב 1981

Lines and Masses in Space

 

קווים, מאסה, מרחב 1981

Lines and Masses in Space

 

ערמות ופקעות  1993

Heaps and Bulbs

ערמות ופקעות  1993

Heaps and Bulbs

ערמות ופקעות  1993

Heaps and Bulbs

שיחות שהיו לי עם Max  ו       - .Uncle P פ       2002

Talks I had with Max and Uncle P. 

שיחות שהיו לי עם Max  ו       - .Uncle P פ       2002

Talks I had with Max and Uncle P. 

שיחות שהיו לי עם Max  ו       - .Uncle P פ       2002

Talks I had with Max and Uncle P. 

אסקפיה

2005

Escapia

הביקור

2005

The Visit

הביקור

2005

The Visit

מערכות

2006

Maarachot

מערכות

2006

Maarachot

 

Delunix Regia and the Colossus 2007

 

Delunix Regia and the Colossus 2007

 

Delunix Regia and the Colossus 2007

 

Delunix Regia and the Colossus 2009

 

מתחם הולילנד

2008

Holyland Site

 

מתחם הולילנד

2008

Holyland Site

 

הנפילים

2010

Nefilim

 

הנפילים

2010

Nefilim

הנפילים

2011

Nefilim

הנפילים

2011

Nefilim

פנים חוץ, חוץ פנים 1980

Interior Exterior - Exterior Interior

 

פנים חוץ, חוץ פנים           1980

Interior Exterior - Exterior Interior

 

פנים חוץ, חוץ פנים           1980

Interior Exterior - Exterior Interior

 

קווים, מאסה, מרחב 1981

Lines and Masses in Space

 

קווים, מאסה, מרחב 1981

Lines and Masses in Space

 

ערמות ופקעות  1993

Heaps and Bulbs

ערמות ופקעות  1993

Heaps and Bulbs

ערמות ופקעות  1993

Heaps and Bulbs

שיחות שהיו לי עם Max  ו       - .Uncle P פ       2002

Talks I had with Max and Uncle P. 

שיחות שהיו לי עם Max  ו       - .Uncle P פ       2002

Talks I had with Max and Uncle P. 

שיחות שהיו לי עם Max  ו       - .Uncle P פ       2002

Talks I had with Max and Uncle P. 

אסקפיה

2005

Escapia

הביקור

2005

The Visit

הביקור

2005

The Visit

מערכות

2006

Maarachot

מערכות

2006

Maarachot

 

Delunix Regia and the Colossus 2007

 

Delunix Regia and the Colossus 2007

 

Delunix Regia and the Colossus 2007

 

Delunix Regia and the Colossus 2009

 

מתחם הולילנד

2008

Holyland Site

 

מתחם הולילנד

2008

Holyland Site

 

הנפילים

2010

Nefilim

 

הנפילים

2010

Nefilim

הנפילים

2011

Nefilim

הנפילים

2011

Nefilim

פנים חוץ, חוץ פנים 1980

Interior Exterior - Exterior Interior

 

פנים חוץ, חוץ פנים           1980

Interior Exterior - Exterior Interior

 

פנים חוץ, חוץ פנים           1980

Interior Exterior - Exterior Interior

 

קווים, מאסה, מרחב 1981

Lines and Masses in Space

 

קווים, מאסה, מרחב 1981

Lines and Masses in Space

 

ערמות ופקעות  1993

Heaps and Bulbs

ערמות ופקעות  1993

Heaps and Bulbs

ערמות ופקעות  1993

Heaps and Bulbs

שיחות שהיו לי עם Max  ו       - .Uncle P פ       2002

Talks I had with Max and Uncle P. 

שיחות שהיו לי עם Max  ו       - .Uncle P פ       2002

Talks I had with Max and Uncle P. 

שיחות שהיו לי עם Max  ו       - .Uncle P פ       2002

Talks I had with Max and Uncle P. 

אסקפיה

2005

Escapia

הביקור

2005

The Visit

הביקור

2005

The Visit

מערכות

2006

Maarachot

מערכות

2006

Maarachot

 

Delunix Regia and the Colossus 2007

 

Delunix Regia and the Colossus 2007

 

Delunix Regia and the Colossus 2007

 

Delunix Regia and the Colossus 2009

 

מתחם הולילנד

2008

Holyland Site

 

מתחם הולילנד

2008

Holyland Site

 

הנפילים

2010

Nefilim

 

הנפילים

2010

Nefilim

הנפילים

2011

Nefilim

הנפילים

2011

Nefilim

פנים חוץ, חוץ פנים 1980

Interior Exterior - Exterior Interior

 

פנים חוץ, חוץ פנים           1980

Interior Exterior - Exterior Interior

 

פנים חוץ, חוץ פנים           1980

Interior Exterior - Exterior Interior

 

קווים, מאסה, מרחב 1981

Lines and Masses in Space

 

קווים, מאסה, מרחב 1981

Lines and Masses in Space

 

ערמות ופקעות  1993

Heaps and Bulbs

ערמות ופקעות  1993

Heaps and Bulbs

ערמות ופקעות  1993

Heaps and Bulbs

שיחות שהיו לי עם Max  ו       - .Uncle P פ       2002

Talks I had with Max and Uncle P. 

שיחות שהיו לי עם Max  ו       - .Uncle P פ       2002

Talks I had with Max and Uncle P. 

שיחות שהיו לי עם Max  ו       - .Uncle P פ       2002

Talks I had with Max and Uncle P. 

אסקפיה

2005

Escapia

הביקור

2005

The Visit

הביקור

2005

The Visit

מערכות

2006

Maarachot

מערכות

2006

Maarachot

 

Delunix Regia and the Colossus 2007

 

Delunix Regia and the Colossus 2007

 

Delunix Regia and the Colossus 2007

 

Delunix Regia and the Colossus 2009

 

מתחם הולילנד

2008

Holyland Site

 

מתחם הולילנד

2008

Holyland Site

 

הנפילים

2010

Nefilim

 

הנפילים

2010

Nefilim

הנפילים

2011

Nefilim

הנפילים

2011

Nefilim


 

תערוכות יחיד

תערוכות קבוצתיות

קורות חיים

פרויקטים אוצרות מאמרים

 

יצחק דה לנגה

רישום, ציור ופיסול


ליצירת קשר:
Itschak.delange@gmail.com

 

 

 all rights reserved ©

ליצירת קשר: Itschak.delange@gmail.com